Numer 100

(Poniżej okładka pierwszego numeru TUiW)

tuw1Siedemnaście lat temu, w 1998 roku, ukazał się pierwszy numer Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia. Napisałem wtedy:         

„Nie mam wątpliwości, że rozwój lecznictwa odwykowego w Polsce trwający od kilkunastu lat jest nieustannym, obejmującym wciąż nowe obszary wiedzy procesem.
Alkoholizm jest chorobą ograniczająca możliwości człowieka. Do tych ograniczeń musi się jakoś odnieść zarówno człowiek nią dotknięty, jak i ci wszyscy, którzy zdecydowali się nieść pomoc w tej chorobie. Od ich wiedzy, świadomości zjawisk obejmujących psychologiczne, biologiczne, socjologiczne funkcjonowanie człowieka zależy na ile dotychczasowe doświadczenia w tej dziedzinie poddane twórczej, pozytywnej i mądrej refleksji staną się narzędziem umożliwiającym osobom uzależnionym i współuzależnionym osiąganie zdrowia i autonomii. Ten złożony proces jest możliwy dzięki nieustannemu poszukiwaniu nowych rozwiązań, podejmowaniu ryzyka i wymianie doświadczeń. Bez tego trudno bowiem o nowe lepsze metody pracy i integrację całego środowiska. Integracja zaś jest niezbędna w pokonywaniu trudności. To z kolei - zwłaszcza kiedy służy realizowaniu wartości – nadaje naszej pracy godnościowy wymiar, a życiu często sens. Dziś to już jest pewnik. I trudno o nim nie wspomnieć z perspektywy kilkunastu lat pracy, której efektom jest poświęcona znaczna część pierwszego numeru Pisma Pracowników Lecznictwa Odwykowego „Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia”.
Mam nadzieję, ze TUW stanie się przewodnikiem, źródłem informacji i niezbędnej wiedzy oraz inspiracją do ciągłego ulepszania dotychczasowych osiągnięć w terapii uzależnienia i współuzależnienia, przyczyniając się tym samym do pomnażania społecznych korzyści. Chcemy bowiem trafić – nie tylko do pracowników lecznictwa odwykowego, specjalistów terapii, lekarzy i pielęgniarek, ale także do środowisk naukowych, medycznych, polityków społecznych, studentów oraz wszystkich osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów społecznych”

Kolegium redakcyjne tworzyli Zofia Sobolewska, Jacek Kasprzak, Branimir Augustin i Renata Durda. Pismo powołał do życia Jerzy Mellibruda.

Cele pisma są wciąż aktualne. Oddajemy dziś setny numer pisma, ale w tym roku zaproponujemy z tej okazji numer specjalny. Dla redaktora to niezwykłe wyróżnienie uczestniczyć w tym nieustannym procesie rozwojowym, dokumentować go i wspierać. Istniejemy dzięki czytelnikom, autorom, współpracownikom. I mamy wśród nich wielu przyjaciół. Za te wszystkie lata wsparcia, głosy krytyki, wyrazy sympatii oraz obecność w piśmie serdecznie dziękuję.

REDAKTOR


 

okladka 614DOSTARCZAMY PROFESJONALNEJ  WIEDZY NA TEMAT:

Psychoterapii uzależnienia i współuzależnienia:

 • koncepcji teoretycznych i badań,
 • praktycznego zastosowania nowoczesnych metod leczenia.

Aktualnej sytuacji w lecznictwie odwykowym:

 • zasad kontraktowania usług terapeutycznych,
 • zasad certyfikowania,
 • programów i metod stosowanych w psychoterapii uzależnienia w Polsce i na świecie.

Aktów prawnych dotyczących systemu rozwiązywania  problemów uzależnień w Polsce.

PISMO KIERUJEMY DO:

 • profesjonalistów zajmujących się leczeniem uzależnień,
 • lekarzy i pielęgniarek,
 • animatorów lokalnych systemów rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • polityków społecznych,
 • studentów psychologii, medycyny i nauk społecznych,
 • pracowników naukowych.

NASI AUTORZY TO:

 • specjaliści i superwizorzy psychoterapii uzależnienia  i współuzależnienia,
 • certyfikowani psychoterapeuci i trenerzy z list Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,
 • pracownicy naukowi,
 • pracownicy specjalistycznych placówek zajmujących się  problemami uzależnień.

  Zapraszamy do prenumeraty naszego pisma. To najpewniejszy  i najprostszy sposób wejścia do grona stałych odbiorców i czytelników TUiW.
  Zamówienie prenumeraty można złożyć wypełniając formularz na tej stronie (zakładka Prenumerata) lub przesłać faxem na nr: 44 667 60 16